Mykolo Romerio Universiteto Dėstytojo tinklalapis

CV

 

 

    

 

 

Profesinė patirtis

 

2008-10 – iki šiol 

 

 

2005-09 – iki šiol

 

 

2003 – 2005 

Teisingumo ministro įsakymu paskirtas Advokatų kvalifikacinių egzaminų komisijos narys

 

Mykolo Romerio universitetas, Administracinės teisės ir proceso katedra

Lektorius

 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie LR VRM Vilniaus apskrities skyrius

  Tyrėjas
 

 

Išsilavinimas  

2007 iki šiol

 

 

 

 

2003-2005

 

 

 

 

1999-2003

 

 

1986-1998

Mykolo Romerio universiteto Administracinės teisės ir proceso katedros doktorantas. Rengiama teisės krypties daktaro disertacija tema “Administracinės sutartys Lietuvos teisinėje sistemoje”

 

 

Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, administracinės teisės studijų programa,

  Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis 

 

 

Lietuvos teisės universitetas Teisės fakultetas

  Teisės bakalauro kvalifikacinis lapsnis

 

Prienų r. Balbieriškio vidurinė mokykla

 

Kita mokslinė ir pedagoginė veikla

 

Mokslinės publikacijos:

  1. Kuncevičius G. Kosmačaitė V. „Viešųjų pirkimų taikant įprastą komercinę praktiką teorinis aspektas“. Jurisprudencija. Mokslo darbai, 2008 3(105).P.; 90-96
  2. Kuncevičius G., Kosmačaitė V. „Mokesčių vengimo reiškinio analizė, atsižvelgiant į socialinių mokslų sąveiką“. Jurisprudencija. Mokslo darbai, 2007 6(96).P.78-85;
  3.  Kuncevičius G. ,,Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas kaip mokesčių vengimo būdas: administracinė ir baudžiamoji atsakomybė“. Jurisprudencija. Mokslo darbai, 2007 1(91).P.51-58;
  4.  Кунцявичюс Г., Курпувесас В. ,,Актуальные проблемы государственного регулирования азартных игр в Литовской Республике“. Современные проблемы еффективности правового регулирования общественных отношений. Сборник научных трудов. Под общей редакцией О. А. Заячковского. Калининград: Изд-во  РГУ им. И. Канта, 2006. C. 152-160.

 

 

Kita veikla:

2009 m. balandžio-birželio mėn. atlikta mokslinė stažuotė Prancūzijos Eks-Marselio universiteto Teisės fakultete ir Administracinių tyrimų centre.

2009 m. birželio mėn. Prancūzijos Eks-Marselio universiteto Administracinių tyrimų centre vykusiame tarptrautiniame doktorantų seminare-diskusijoje pristatytas pranešimas „Administracijos sutarčių teisinė prigimtis Lietuvoje:bendrosios pastabos“.

2008 m. kovo mėn. dalyvauta doktorantams skirtuose mokymuose „Mokslinių tyrimų kiekybiniai ir kokybiniai metodai“. Pagal projektą „Europos socialinių mokslų tyrimų erdvės plėtra:Jaunųjų mokslininkų kompetencijos forumo kūrimas MRU“, gautas kvalifikacinis pažymėjimas.

2006-2007 m. dalyvauta tarptautinėje programoje Caen universitete, Prancūzijoje. Tematika “Tarptautinė žmogaus teisių apsauga“;

2005-2006 m. Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso projekto darbo grupės ekspertas (Lietuvos Respublikos Seimo teisės ir teisėtvarkos komitete, delegavus MRU administracinės teisės ir proceso katedrai);

2004 m. išklausyti kvalifikacijos kėlimo kursai tema ,,Duomenų apsauga Europos Sąjungoje; Tapatybės klastotės; Pinigų plovimas: pranešimų apie įtartiną veiklą valdymas“;

2004 m. išklausyti kvalifikacijos kėlimo kursai tema ,,Pinigų plovimo tyrimo procesas“;

2003-2004 Teisinių žinių apie NVO sektorių ugdymo ir gausinimo programa (Teisinių konsultacijų Lietuvoje veikiančioms NVO teikimas), Baltijos Amerikos partnerystės programa.

 

Kalbos

 Prancūzų – puikiai

 Rusų – puikiai

  Anglų – pagrindai

Pages

Kategorijos

Search


RSS Srautai

Meta informacija

 

VladWordPress -- XHTML 1.0